Gesprek en coaching

Soms heb je behoefte aan een gesprek met een neutrale toehoorder. Iemand van buiten je gebruikelijke kring van gesprekspartners. Een gesprek om bijvoorbeeld je gedachten op een rijtje te zetten als je voor een lastige keuze staat. In de huidige tijd is een rustig gesprek waarin er de tijd is om een onderwerp uitgebreid te belichten niet meer vanzelfsprekend. Terwijl dat vaak wel prettig is.

 

Je kunt terecht bij Jet Dominicus. Een gesprek met aandacht en tijd, waar je je verhaal kunt doen en alleen een mening krijgt als je daar om vraagt. Een rustpunt in de drukke tijd waarin alles snel gaat en moet en even stil staan er vaak bij inschiet.

Door haar achtergrond als advocaat en mediator is Jet in staat goed te luisteren en gerichte vragen te stellen die je helpen bij het zoeken naar antwoorden en oplossingsrichtingen.

Daarbij zal ze niet aarzelen juist die vragen te stellen waarvan het niet prettig voelt om ze te beantwoorden of patronen te benoemen die zichtbaar worden uit het verhaal dat je vertelt.

Maar wel op basis van vertrouwen. Want het mag wel schuren, dat is immers nodig om te komen tot de kern, maar schuren zonder vertrouwen geeft krassen in plaats van glans.

 

Een gesprek kost, na de eerste kennismaking, € 75,-- exclusief btw. De duur van een gesprek is maximaal ongeveer anderhalf uur.