Jet Dominicus

Jet Dominicus is van 2002 tot en met 2018 advocaat geweest en heeft zich sinds 2005 toegelegd op het arbeidsrecht. In 2008 heeft zij de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius Academie met goed gevolg afgerond en in 2013 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA).

 

Jet Dominicus is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Zeeland (VAAZ).


Voor meer informatie kunt u terecht op de LinkedInpagina van Jet Dominicus.


Publicaties:


- annotatie: werkgeversaansprakelijkheid voor psychische schade wegens burn-out, JIN 2010/68 en 69

- annotatie: de overgang van passende arbeid naar bedongen arbeid, JIN 2010/422

- annotatie: aansprakelijkheid voor ingeleend personeel, JIN 2010/685

- annotatie: objectief bepaalbaar einde van een contract voor bepaalde tijd, JIN 2012/28 

- annotatie: opvolgend werkgeverschap en de lengte van de opzegtermijn, JIN 2012/73

- annotatie: werkgeversaansprakelijkheid en verzekeringsplicht, JIN 2012/93

- annotatie: kennelijk onredelijk ontslag en re-integratieverplichtingen, JIN 2013/62

- annotatie: ontbindingstermijn bij pro-forma ontbindingsverzoek, JIN 2015/175

- annotatie: herplaatsingsplicht, JIN 2016/216

- annotatie: opzegverbod bij ziekte, JIN 2017/92