Mediation

Soms gaan geschillen helemaal niet over de inhoud, maar is eigenlijk de onderlinge communicatie verstoord.
Is er bijvoorbeeld een probleem op het gebied van respect voor elkaar.
Gaat het erom gehoord en gezien te worden door de ander.

Willen partijen eigenlijk hetzelfde, maar begrijpen ze elkaar verkeerd.
En soms is er nog geen conflict, maar dreigt dat wel te ontstaan.

 

In dat soort gevallen is een discussie over alleen de inhoudelijke kant van de zaak geen oplossing. En een gang naar de rechter al helemaal niet. Want hoewel er dan misschien uiteindelijk wel een knoop wordt doorgehakt, blijven beide partijen vaak achter met het gevoel dat er in hun situatie weinig tot niets veranderd is. En is er bij een partij, of zelfs bij beide partijen, onvrede over de uiteindelijke oplossing.

 

Mediation of bemiddeling kan in zulke gevallen een oplossing bieden.
Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider gaan partijen met elkaar in gesprek.
Natuurlijk gaat het over de inhoud van het geschil. Maar ook gezamenlijke en individuele belangen komen op tafel. Net als achterliggende oorzaken van het probleem.
Het gaat er vooral om dat partijen daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan. Elkaar horen én zien. Dan kunnen ze sámen een oplossing vinden voor hun probleem. Een oplossing die door hen beiden gedragen wordt en waar zij zich ook allebei in kunnen vinden. Een oplossing gericht op de toekomst dus.

 

Jet Dominicus is opgeleid tot mediator bij opleidingsinstituut The Lime Tree.

Meer informatie over mediation vindt u op de website van Mediation Nederland.


U kunt bij Dominicus Advies ook terecht voor mediation en bemiddeling.

Het tarief voor mediation bedraagt € 195,-- per uur, exclusief BTW.